Какъв шрифт да използвам?

Подходящ шрифт за писане

Думите значат много, но понякога начинът, по който са написани, може да отнеме от тяхната мощ. Не, не става дума за краснопис, а за шрифтовете. Да, в дигиталната ера, в която живеем, начинът, по който ще напишем нещо, може да предаде по изключително жив начин мисълта ни или тотално да съсипе идеята.

Аз лично, в моята ежедневна работа на копирайтър, се съобразявам с изискванията на клиента. Понякога за улесняване на процеса по качване на статията и/или продуктовото описание, се налага да форматирам предварително текстовете. В други случаи не се налага. А когато няма нужда, избирам… според настроението си.

Едно време използвах само Times New Roman, после преминах на Arial, след това залитнах по Calibri, а преди известно време открих Sitka Text, Italic, размер 12. Толкова красив наклон, просто думите стоят като извезани. Да, ама не се чете толкова лесно, колкото се пише. И след като порядъчно се отклоних от основната идея, следват и подходящите шрифтове за различните случаи. А според кого са подходящи… най-вероятно става дума за психолозите и анализаторите на човешкото мислене, поведение и т.н., и т.н.

Подходящ шрифт за написване на CV

Демек, автобиография. Та, освен усилието да блеснем като истински професионалисти, при това само от първия поглед на нашия опит и умения, понякога пренебрегваме с какъв шрифт ще бъдат написани. За създаване на добро впечатление се препоръчват несерифни* шрифтове, например Verdana, Arial. Не е особено добра идея да се залага на прекалено засуканите и атрактивни, например Comic Sans и серифните* шрифтове. Причината е, че буквите визуално изглеждат по-близо една до друга, с което може да се затрудни разчитането на текста. А не искаме да затрудним човека от човешки ресурси/бъдещия работодател още отсега, нали?

*Сега ще поясня за тези два типа – серифен и несерифен. Серифният шрифт разполага с по-издължени краища – Times New Roman, Courier New, Century, със завършващи линии на основните елементи. Не(без)серифният съответно няма – Calibry, Arial, Verdana.

Подходящ шрифт за сайт

Е тук вече нещата загрубяват. Има стотици мнения по въпроса кой шрифт привлича най-много клиенти към сайта, кой им се харесва и с кой най-добре приемат информацията. Честно казано, не смятам, че това е от кой знае колко голямо значение, по-скоро самата визуална подредба на текста и качеството на информацията вътре оказват по-голям ефект. Въпреки че, може би важат по-горните твърдения. В случай че списвате блог за пътешествия или пък имате страница за красота, може да се поотпуснете и да използвате някой по-красив и нестандартен шрифт.

Естествено, има още много случаи, които изискват внимание, но за тях – във втората част!