Портфолио – описания за сайт за уникални подаръци

Създаване на продуктови описания за сайт за персонални подаръци.